LP/2017/908 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Evy Smolíkovej, Andreja Danka, Tibora Bernaťáka a Tibora Jančulu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 775)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. I bod 1
Dátum vytvorenia: 18.12.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Zo systematického hľadiska je vhodné novú úpravu zaradiť napr. do odseku 3 alebo 4. navrhované doplnenie úpravy ako odseku 16 robí § 3 neprehľadným. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Naviac, požadujeme slová „Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný“ nahradiť z dôvodu vhodnosti slovami „Ak funkcia riaditeľa novozriadeného školského zariadenia nie je obsadená“.