LP/2017/897 Optimalizácia činnosti rezortných športových stredísk pri zabezpečení štátnej reprezentácie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2017/2191:3-30AA
Podnet: § 105 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/897
Dátum začiatku MPK: 13.12.2017
Dátum konca MPK: 28.12.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 28.12.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 29.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaMSR (Ministerstvo školstva,výskumu,vývoja a mládeže Slovenskej republiky)