LP/2017/893 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Životné prostredie
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 194/2018-9.
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Sólymos, László
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 29.01.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/893
Dátum začiatku MPK: 08.12.2017
Dátum konca MPK: 02.01.2018
Novelizované predpisy: 569/2007 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

409/2011 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

50/1976 Zb. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 02.01.2018
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 03.01.2018
Ukončenie štádia: 24.01.2018
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 24.01.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Hospodárska a sociálna rada SR (Hospodárska a sociálna rada SR)