LP/2017/864 Opatrenie Národnej banky Slovenska z ... 2017, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahraničnej banky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 16/2011 o náležitostiach žiadosti a spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie bankového povolenia pre banku a pobočku zahran
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 100-000-070-673
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: NBS (Národná banka Slovenska)
Zodpovedný predkladateľ: Makúch, Jozef, doc. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 05.03.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/864
Dátum začiatku MPK: 30.11.2017
Dátum konca MPK: 20.12.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 29.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 30.11.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 04.01.2018
Ukončenie štádia: 11.01.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 11.01.2018
Ukončenie štádia: 31.01.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 31.01.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Vlastník aktivity: NBS (Národná banka Slovenska)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: 05.03.2018
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 05.03.2018
Ukončenie štádia: