LP/2017/839 Opatrenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú objektivizované platové koeficienty

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: 043783/2017-OPMZ-149508
Podnet: Na základe § 23 ods. 3 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lajčák, Miroslav
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu naliehavosti v termíne podľa čl. 13, odsek 7 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky - vyhlásenie opatrenia v zbierke zákonov najneskôr do 31.12.2017.
Posledná zmena: 11.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/839
Dátum začiatku MPK: 22.11.2017
Dátum konca MPK: 30.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia: 22.11.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vlastník aktivity: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Rokovanie POV SR
Prebieha
Začiatok štádia: 11.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Pracovná komisia pre finančné právo pri MFSR (Stála pracovná komisia pre finančné právo pri Ministerstve financií Slovenskej republiky)