LP/2017/834 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Polícia, Zbor väzenskej a justičnej stráže
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 49988/2017/120
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiac december 2017
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Z dôvodu nadobudnutia účinnosti nariadenia k dátumu 1. január 2018
Posledná zmena: 28.06.2019
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/834
Dátum začiatku MPK: 16.11.2017
Dátum konca MPK: 30.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 30.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 01.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 13.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.12.2017
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: 28.06.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 28.06.2019
Ukončenie štádia: