LP/2017/806 Zmena Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (verzia 3.0)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: IROP-2017-857/5145-33
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Matečná, Gabriela
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 12.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/806
Dátum začiatku MPK: 09.11.2017
Dátum konca MPK: 23.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 23.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 24.11.2017
Ukončenie štádia: 12.12.2017
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 12.12.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)