LP/2017/803 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Pozemné komunikácie
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 28055/2017/SCDPK/77221-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe zverejnenia harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v medziročnom porovnaní k septembru predchádzajúceho kalendárneho roka Štatistickým úradom SR sa v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 474/2013 Z. z. upravuje výška sadzieb mýta každoročne, a to vždy k 1. januáru nasledujúceho kalendárneho roka. Štatistický úrad SR zverejnil uvedený index 17. októbra 2017. Z dôvodu účinnosti termínu navrhovaného predpisu, t. j. 1. januára 2018, sa pripomienkové konanie uskutočňuje v skrátenej forme.
Posledná zmena: 27.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/803
Dátum začiatku MPK: 10.11.2017
Dátum konca MPK: 21.11.2017
Novelizované predpisy: 497/2013 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 10.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 10.11.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 04.12.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 04.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 04.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: 27.12.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 27.12.2017
Ukončenie štádia: