LP/2017/799 Návrh Stratégie národného plánu implementácie záväzkov a kritérií vyplývajúcich z účasti Slovenskej republiky na Stálej štruktúrovanej spolupráci Európskej únie

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Nelegislatívna oblasť
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 2KaŠTAT-1-164/2017
Podnet: Uznesenie z rokovania vlády SR 8. novembra 2017
Zodpovedná inštitúcia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gajdoš, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/799
Dátum začiatku MPK: 07.11.2017
Dátum konca MPK: 21.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 21.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia: 22.08.2018
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)