LP/2017/797 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Právo EÚ
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 6917/2017/KÚ/OLP-002
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013 k Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ
Zodpovedná inštitúcia: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)
Zodpovedný predkladateľ: Magala, Jozef
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Na základe uznesenia vlády SR č. 627/2013
Posledná zmena: 16.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/797
Dátum začiatku MPK: 09.11.2017
Dátum konca MPK: 15.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 07.11.2017
Ukončenie štádia: 09.11.2017
Vlastník aktivity: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 15.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: NBÚ (Národný bezpečnostný úrad)