LP/2017/774 Návrh účasti delegácie SR na 3. zasadnutí Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné prostredie, 04.-06. decembra 2017, Nairobi, Keňa

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok. Beriem na vedomie, že náklady spojené s účasťou delegácie SR budú hradené z rozpočtu kapitoly MŽP SR bez zvýšených požiadaviek na rozpočet verejnej správy na rok 2017.