LP/2017/766 Zmena operačného programu Ľudské zdroje na programové obdobie 2014 – 2020 (verzia 2.0)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Právo sociálneho zabezpečenia
Zamestnanosť
Aktuálne štádium materiálu: Rokovanie vlády SR
Rezortné číslo: 19390/2017–M_OPVA
Podnet: Prehodnotenie viacročného finančného rámca a rozhodnutie o dodatočnej alokácii pre Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Dôvodom skrátenia termínu pripomienkovania na 5 pracovných dní je neskoré potvrdenie sumy o navýšení alokácie IZM zo strany Európskej Komisie.
Posledná zmena: 08.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/766
Dátum začiatku MPK: 26.10.2017
Dátum konca MPK: 02.11.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 03.11.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Rokovanie vlády SR
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: Vláda SR (Úrad vlády SR - eDemokracia)