LP/2017/761 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Vyhláška
Súvisiaci proces: Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Po rokovaní poradných orgánov vlády SR
Rezortné číslo: KM-OBL-276/2017
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Saková, Denisa, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 07.08.2018
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/761
Dátum začiatku MPK: 26.10.2017
Dátum konca MPK: 16.11.2017
Novelizované predpisy: 94/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 17.11.2017
Ukončenie štádia: 07.08.2018
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 07.08.2018
Ukončenie štádia: 07.08.2018
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 07.08.2018
Ukončenie štádia: 07.08.2018
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Prebieha
Začiatok štádia: 07.08.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)