LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZKŠS (Združenie katolíckych škôl Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
K Prílohe č. 3: Podujatia:
Medzi celoslovenské podujatia navrhujeme vložiť:
Súťaž Združenia katolíckych škôl Slovenska: „...a Slovo bolo u Boha...“

Súťaž je organizovaná ako dobrovoľná záujmová činnosť žiakov základných a stredných škôl na Slovensku. Súťaž sa usporadúva každoročne. Hlavným organizátorom a vyhlasovateľom súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“ je Združenie katolíckych škôl Slovenska. Poslaním súťaže „... a Slovo bolo u Boha ...“ je: 
a) rozvíjať záujem o hodnotnú literatúru; 
b) spoznať krásu kresťanskej literatúry; 
c) prehlbovať vzťah a úctu k materinskej reči; 
d) vytvárať dobré podmienky na umelecký prednes literatúry; 
e) podporovať odborný rast talentovaných žiakov; 
f) dať príležitosť žiakom spoznať krásu kultivovaného prejavu nielen v slove, ale i vo výtvarnom prejave; 
g) umožniť učiteľom a žiakom vymeniť si skúsenosti; 
h) prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.