LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Beriem na vedomie, že predložený návrh materiálu má negatívny vplyv  na rozpočet verejnej správy, ktorý je zabezpečený v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a výdavkov kapitoly Ministerstva kultúry SR a  na príslušný rozpočtový rok.