LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Príloha 3, strana 8 –  Podujatia regionálneho charakteru – „Cesty za knihou uviesť“
Odporúčame zmeniť text tak, že po zmene bude znieť:
(Už som prvák, už si čítam sám: 
Cyklické podujatie Oravskej knižnice A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktoré je zamerané na rozvíjanie čitateľských zručností žiakov 1. ročníka ZŠ. Jeho cieľom je vzbudiť u detí záujem o knihy a vychovať z nich čitateľov na celý život. Knižnica nemôže dieťa naučiť čítať, ale môže rodičom aj škole pomôcť pri vytváraní pozitívneho vzťahu k čítaniu. Žiaci sú motivovaní k čítaniu a kritickému mysleniu počas pravidelných mesačných návštev triednych kolektívov v knižnici, ktoré sú založené na interakcii a dialógu. Súčasťou stretnutí sú knižnično-informačná výchova, tematické podujatia, zážitkové a hlasné čítanie, práca s literárnym textom, dramatizácia textov, súťaže, tvorivé dielne. V závere školského roka sa realizuje slávnostný bezplatný zápis prvákov za čitateľov knižnice a ich pasovanie za rytierov pekného slova. Obdobný celoročný cyklus podujatí pripravujeme aj pre žiakov 2. - 4. ročníka základných škôl.

Odôvodnenie:
Projekt uvádzaný v navrhovanej koncepcii nie je aktuálny. Knižnica každoročne realizuje projekty s inými názvami, ako sú uvedené v dokumente.