LP/2017/758 Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory čítania

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŽSK (Žilinský samosprávny kraj)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.11.2017
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Príloha 3, strana 7 –  Podujatia regionálneho charakteru – „S knihou nás baví svet“
Odporúčame zmeniť text tak, že po zmene bude znieť:
(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou: 
Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne si v tomto viacročnom projekte kladie za cieľ prebudiť u detí záujem o čítanie, upriamiť ich pozornosť na pôvodnú tvorbu slovenských autorov, zapojiť ich do aktívneho spoznávania literatúry a regionálnych kultúrnych tradícií, formovať čitateľské vedomie detí a mládeže prostredníctvom stretnutí s literárnymi tvorcami, kultivovať literárny vkus a prezentovať edukačnú funkciu literatúry formami príťažlivými pre deti a mládež. Obsahovú náplň tvoria rôznorodé aktivity, ako sú hodiny hlasného a zážitkového čítania, čitateľské dielne, tvorivé výtvarné  a literárne dielne, zábavno-súťažné činnosti, čitateľská súťaž Čítanie s nezábudníkom, besedy a autorské čítania so spisovateľmi a ilustrátormi. 

Odôvodnenie:
projekt uvedený v predloženom materiáli už nie je aktuálny. Knižnica každoročne realizuje projekty s inými názvami, ako sú uvedené v predkladanom dokumente.