LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 38 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 38 ods. 1 vypustiť písmeno b).

Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie je nadbytočné a tiež nevhodné, pretože návrh zákona nezveruje okresnému úradu v sídle kraja nijakú vecnú hmotnoprávnu pôsobnosť na úseku štátnej správy rybárstva.