LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 26 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 26 ods. 1 úvodnej vete slová „v priebehu“ nahradiť slovom „počas“. V § 26  ods. 1 písm. g) za slovom „života“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a slová „bránia iné dôležité okolnosti“ nahradiť slovami „bráni iná dôležitá okolnosť“. V § 26 ods. 3 slovo „daných“ nahradiť slovom „ustanovených“.

Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava uvedených ustanovení so zreteľom na legislatívne pravidlá vlády a zabezpečenie jednotnej právnej terminológie návrhu zákona.