LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 15 ods. 2 písm. c)
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 15 ods. 2 písm. c) na konci pripojiť slovo „alebo“.

Odôvodnenie: Výnimky z uvedených zákazov týkajúce sa užívateľa rybárskeho revíru je žiaduce ustanoviť alternatívnym spôsobom, a nie kumulatívne ako sa navrhuje, čo zrejme nie je zámerom predkladateľa.