LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 5
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 5 vypustiť odsek 4.

Odôvodnenie: Odstránenie nežiaducej duplicity so zákonom o odpadoch, ktorý dostatočným spôsobom reglementuje predmetnú problematiku aj na účel zákona o rybárstve. Každá osoba vykonávajúca výkon rybárskeho práva je povinná dodržiavať platné právne predpisy, a nie je potrebné ani prípustné v návrhu zákona opakovať povinnosti vyplývajúce z osobitných predpisov.