LP/2017/751 Zákon o rybárstve

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 2 ods. 2 písm. k)
Dátum vytvorenia: 21.11.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V § 2 ods. 2 písm. k) slová „na to určených prostriedkov a náradia“ vyžadujú spresnenie, keďže nie sú jednoznačné a nie je zrejmý rozdiel medzi nimi. Obdobne postupovať aj v ďalších príslušných ustanoveniach návrhu zákona, napríklad v § 2 ods. 2 písm. m), n) a o) a § 26 ods. 1 písm. a).

Odôvodnenie: Spresnenie pojmových znakov, ktoré sú súčasťou definície lovu rýb, a to na zamedzenie prípadných interpretačných problémov.