LP/2017/746 Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Jančulu, Dušana Tittela, Ľubomíra Petráka a Dušana Galisa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 354/2016 Z. z. (tlač 718)

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Poslanecký návrh - zákon
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: spis č. 2017-15021-56AA
Podnet: § 70 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 399/2015 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Lubyová, Martina
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nejde o skrátené pripomienkové konanie. Z dôvodu aktuálnej chyby v systéme SLOVLEX bolo možné lehotu siedmych pracovných dní, ktorá platí pre pripomienkovanie poslaneckých návrhov zákonov, zvoliť len ako lehotu pre skrátené pripomienkové konanie.
Posledná zmena: 03.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/746
Dátum začiatku MPK: 24.10.2017
Dátum konca MPK: 02.11.2017
Novelizované predpisy: 440/2015 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 19.10.2017
Ukončenie štádia: 24.10.2017
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 24.10.2017
Ukončenie štádia: 02.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Prebieha
Začiatok štádia: 03.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)