LP/2017/74 Návrh na zmenu gestora a termínu úlohy z uznesenia vlády Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred rokovaním
Rezortné číslo: 812/353/2017-312
Podnet: iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Raši, Richard
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.02.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/74
Dátum začiatku MPK: 02.02.2017
Dátum konca MPK: 15.02.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 02.02.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 02.02.2017
Ukončenie štádia: 15.02.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 16.02.2017
Ukončenie štádia: 22.02.2017
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Rokovanie (predkladateľ)
Prebieha
Začiatok štádia: 22.02.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)