LP/2017/738 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 2017 č. MF/017340/2017-421, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/11251/2004-42, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2004 č. 2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442 v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Legislatívna oblasť: Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Pred publikovaním materiálu
Rezortné číslo: MF/017340/2017-421
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/738
Dátum začiatku MPK: 18.10.2017
Dátum konca MPK: 08.11.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 18.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.10.2017
Ukončenie štádia: 08.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 09.11.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 20.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: