LP/2017/721 Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády č. 132 zo 14. 2. 2001 k návrhu na ratifikáciu Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. 10. 1996 podpísaného Slovenskou republikou v Haagu 1. 6. 1999

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 17.10.2017
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Vo vlastnom materiáli navrhujeme z dôvodu prehľadnosti za „Názov uznesenia:“ odstrániť slovné spojenie „k návrhu na zmenu uznesenia vlády“ a ponechať iba názov pôvodného uznesenia vlády č. 132 zo 14. februára 2001.