LP/2017/714 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nariadenie vlády Slovenskej republiky
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Rozpočtové právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/016522/2017-422
Podnet: Iniciatívny materiál - návrh Ministerstva školstva
vedy
výskumu a športu Slovenskej republiky
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 22.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/714
Dátum začiatku MPK: 17.10.2017
Dátum konca MPK: 07.11.2017
Novelizované predpisy: 668/2004 Z.z. Prevziať pdf Prevziať pdf

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.10.2017
Ukončenie štádia: 17.10.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 17.10.2017
Ukončenie štádia: 07.11.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 08.11.2017
Ukončenie štádia: 16.11.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 16.11.2017
Ukončenie štádia: 20.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 20.12.2017
Ukončenie štádia: 22.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 22.12.2017
Ukončenie štádia: