LP/2017/698 Opatrenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú vzory žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj bývania
Legislatívna oblasť: Podpora výstavby
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: 25487/2017/SBPMR/
Podnet: Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 06.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/698
Dátum začiatku MPK: 06.10.2017
Dátum konca MPK: 26.10.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 02.10.2017
Ukončenie štádia: 06.10.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 06.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 27.10.2017
Ukončenie štádia: 13.11.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 15.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 13.11.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: 06.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 06.12.2017
Ukončenie štádia: