LP/2017/682 Návrh na účasť delegácie Slovenskej republiky na 30. valnom zhromaždení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) v dňoch 27. novembra - 6. decembra 2017 v Londýne

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Nelegislatívny všeobecný materiál
Legislatívna oblasť: Správne právo
Vodná doprava
Aktuálne štádium materiálu: Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Rezortné číslo: 03858/2017/SVD/64358-M
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: nelegislatívny materiál
Posledná zmena: 30.09.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/682
Dátum začiatku MPK: 25.09.2017
Dátum konca MPK: 29.09.2017

Štádia procesu

Príprava nelegislatívneho materiálu
Začiatok štádia: 22.09.2017
Ukončenie štádia: 22.09.2017
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 25.09.2017
Ukončenie štádia: 29.09.2017
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Prebieha
Začiatok štádia: 30.09.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MDSR (Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky)