LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výribkami
Dátum vytvorenia: 15.02.2017
Zásadná: Áno
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky je potrebné v bodoch D.3. a D.4. upraviť termíny zabezpečenia stanovených úloh v bode D.3 na 31. 12. 2018 a v bode D.4 na pribežne.
Odôvodnenie:  
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu považujeme termín 30. september 2017 uvedený v bodoch D.3. a D.4. návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky za nereálny, keďže uverejnenie Protokolu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky je potrebné zabezpečiť podľa bodu D.2. rovnako do 30. septembra 2017. Termíny v bodoch D.3. a D.4. nezohľadňujú dĺžku legislatívneho procesu v prípade novelizácie príslušných právnych predpisov. Je potrebné zdôrazniť, že dosiaľ ratifikovalo Protokol 25 krajín a podmienkou na účinnosť je, aby ratifikačný protokol odovzdalo 40 krajín. Z uvedeného dôvodu nevieme predpovedať časový horizont dňa platnosti Protokolu a v druhom rade je potrebný čas na transpozíciu jednotlivých častí Protokolu do právneho poriadku SR zo strany viacerých rezortov, keďže sa ich vecne problematika týka.