LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: celému návrhu
Dátum vytvorenia: 14.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
3. V celom návrhu odporúčame zjednotiť spôsob označovania vysvetliviek napríklad číslicou bez zátvorky napríklad „3“  a nie spôsobom ako sú označované poznámky pod čiarou k jednotlivým odkazom ( napríklad „1)“ a  „2)“).