LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: preambule návrhu protokolu
Dátum vytvorenia: 14.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
1. V preambule návrhu protokolu odporúčame slová „a/alebo“ nahradiť slovom „alebo“ Táto pripomienka sa primerane vzťahuje na celý návrh protokolu (napríklad čl. 6 body 3 a 4, čl. 8 bod 1 a 8, čl. 14 bod 1, čl. 17). 

Odôvodnenie:
Podľa bodu 5.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády slovenskej republiky, ak právne následky alebo podmienky môžu, ale nemusia nastať spoločne, kladie sa medzi posledné dve alternatívy vylučovacia spojka „alebo“, ak sa alternatívy vzájomne vylučujú, kladie sa pred prvú alternatívu slovo „buď“ a medzi posledné dve alternatívy vylučovacia spojka „alebo“. 

2. Na konci preambuly návrhu protokolu odporúčame slovo „NASLEDUJÚCO“ nahradiť slovom „TAKTO“.