LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: k celému materiálu
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.