LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k: návrh uznesenia
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V bode D.3. navrhujeme vymazať slovné spojenie “po nadobudnutí jeho platnosti“ 
 Úlohu v bode D.4. navrhujeme zrušiť, resp. vymazať celý bod D.4.