LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k: materiálu
Dátum vytvorenia: 13.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K čl. 7 bod 2 písm. b) – odporúčame pôvodné znenie nahradiť týmto znením:
„b) ak je zákazník fyzická osoba, informácie týkajúce sa jej identity, vrátane celého mena, obchodného mena, identifikačného čísla organizácie  (ak existuje), príslušného daňového identifikačného čísla (ak existuje) a overenia jej úradnej identifikácie“
Odôvodnenie: 
Anglický termín „business registration number“ zodpovedá v slovenských podmienkach identifikačnému číslu organizácie. Rovnaký anglický termín je použitý aj v čl. 6 bod 3 písm. b) pododsek i, kde je preložený správne.