LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Časti V. protokolu:
Dátum vytvorenia: 09.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V slovenskom znení protokolu navrhujeme pojem "požiadaná strana" nahradiť pojmom "dožiadaná strana" v príslušnom tvare.