LP/2017/68 Návrh na pristúpenie Slovenskej republiky k Protokolu na odstránenie nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 08.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V slovenskom znení Protokolu v článku 9 ods. 3 písm. e) odporúčam nahradiť pojem „prepravca“ za „dopravca“ v príslušnom tvare.