LP/2017/666 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
v predkladacej správe k materiálu odporúčame preformulovať odstavec 2. Odporúčame nahradiť slovo „keďže“  a preformulovať podmieňovací tvar viet.