LP/2017/666 Návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 26.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V časti I/6 riadneho prebežného stanoviska navrhujeme opraviť informáciu o tom, že navrhovaná smernica je prijímaná riadnym legislatívnym postupom (ide totiž o mimoriadny legislatívny postup). 

V časti II/13a riadneho predbežného stanoviska sa ako na právny základ pre prijatie smernice odkazuje len na čl. 115 ZFEÚ. Právnym základom pre prijatie navrhovanej smernice sú však podľa recitálu čl. 113 aj 115 ZFEÚ, čo odporúčame do tejto časti textu doplniť.