LP/2017/664 Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 27.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Bez pripomienok.