LP/2017/664 Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K časti  1   „Spotreba alkoholu v Slovenskej republike a jeho škodlivé účinky na   zdravie“ 
Odporúčame  na strane 8  v druhom odseku pod grafom č. 3 upraviť text vo vete  „Takto hazardne konzumuje alkohol každý mesiac 11,4 % populácie, pričom podstatne viac sa to týka mužov ako žien (z  populácie mužov nad 15 rokov je to 18,5 % a z populácie žien nad 15 rokov 4,7 %).“ nasledovne „Takto hazardne konzumuje alkohol každý mesiac 11,4 % populácie, pričom podstatne viac sa to týka mužov ako žien (z populácie 15 ročných a starších mužov je to 18,5 % a z populácie 15 ročných a starších žien je to 4,7 %).“. 
Odôvodnenie:
V Európskom zisťovaní o zdraví sú cieľovou populáciou osoby vo veku 15 rokov a staršie, teda je to vrátane 15 ročných osôb.