LP/2017/664 Aktualizácia Národného akčného plánu pre problémy s alkoholom na roky 2013 - 2020

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 25.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K  časti  1   „Spotreba alkoholu v Slovenskej republike a jeho škodlivé účinky na zdravie“ 
Odporúčame  na strane 6 v názve grafu  č. 1  „Spotreba čistého alkoholu konzumovaného v alkoholických nápojoch (pivo, víno, liehoviny) prepočítaná na 1 obyvateľa SR podľa vekových kategórii za obdobie rokov 1990 – 2011“  slová „1990 – 2011“ nahradiť slovami „1990-2015“,  keďže v  grafe sú prezentované údaje za obdobie rokov 1990-2015.