LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SOPK (Slovenská obchodná a priemyselná komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
časť F Spôsobilosti a zloženie síl, bod 40 - navrhujeme zmeniť text na:  
"Spôsobilosti vrtuľníkového letectva budú zamerané na podporu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ministerstva obrany Slovenskej republiky, silových zložiek štátu a ďalších orgánov verejnej moci zabezpečením leteckej prepravy osôb, materiálu, výzbroje ako i výsadkov v prospech pozemných a špeciálnych síl. Vrtuľníkové letectvo bude spôsobilé plniť úlohy prieskumu, pátrania, záchrany, evakuácie osôb, hasenie požiarov a palebnej podpory.  V kontexte riešenia mimoriadnych udalostí a nevojenských ohrození budú spôsobilosti vrtuľníkového letectva využiteľné aj na podporu štátnej správy a samosprávy. V rámci dostupných spôsobilostí bude vrtuľníkové letectvo schopné vykonávať letecké zdravotnícke evakuácie na rôznych úrovniach. Bude participovať na vykonávaní špeciálnych operácií. "