LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu

V bode 35 navrhujeme vetu „Ochrana utajovaných skutočností cudzej moci, predovšetkým NATO, a EÚ bude realizovaná podľa dostupných technických možností resp. využitím komunikačných a informačných systémov poskytnutých cudzou mocou.“ nahradiť vetou „Ochrana utajovaných skutočností cudzej moci, predovšetkým NATO a EÚ, bude realizovaná podľa dostupných technických možností využitím komunikačných a informačných systémov schválených príslušnou bezpečnostnou autoritou.“.

Odôvodnenie:

V popísanom prípade nie je podstatné, kto bude komunikačné a informačné systémy poskytovať, t. j. cudzia moc alebo nie, ale podstatné je, aby tieto komunikačné a informačné systémy boli akreditované, resp. schválené príslušnou bezpečnostnou autoritou SR, NATO, resp. EÚ.