LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- v bode 29 navrhujeme doplniť slovo „minimálne“ medzi slová „disponovať“ a „jedným interoperabilným tankovým práporom“. Odôvodnenie: Za primeranú ambíciu považujeme smerovanie k plnej interoperabilite OS SR so spojencami