LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
- v bode 20 navrhujeme nahradiť slová „s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky“ na „s dôrazom na spoluprácu s krajinami Vyšehradskej štvorky“