LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 18.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K materiálu nemám pripomienky. Beriem   na vedomie, že nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko ide o materiál, ktorý je strategickým východiskom na prípravu ďalších koncepčných a plánovacích dokumentov v oblasti výstavby a rozvoja ozbrojených síl SR.