LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZBOP SR (Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.09.2017
Zásadná: Áno
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V časti G odstavci č. 51 navrhujeme doplniť 2. vetu tak, aby bolo jej znenie nasledujúce: 
"Bude sa zlepšovať dostupnosť výcvikovej infraštruktúry ozbrojených síl Slovenskej republiky a rozširovať spektrum možností komplexného výcviku vo výcvikových zariadeniach rezortu obrany Slovenskej republiky alebo vo vybraných výcvikových zariadeniach, poskytnutých partnermi, ktorí sú súčasťou obranného priemyslu Slovenskej republiky."
Zdôvodnenie:  
Z ekonomického hľadiska nie je možné a ani efektívne, aby mali ozbrojené sily vlastné výcvikové zariadenia na všetky druhy techniky, ktorú používajú. Môžu nakupovať takéto služby od partnerov z obranného priemyslu Slovenskej republiky.