LP/2017/645 Návrh Vojenskej stratégie Slovenskej republiky

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.09.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
bez pripomienok