LP/2017/641 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/14770/2017-74,ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu v znení opatrenia z 2. decembra 2015 č. MF/19926/2015-74

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Opatrenie
Súvisiaci proces: Predbežná informácia k návrhu opatrenia, ktorým sa dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závi
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Aktuálne štádium materiálu: Redakčná úprava
Rezortné číslo: MF/14770/2017-74
Podnet: Novela Obchodného zákonníka
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené MPK: Nie
Posledná zmena: 18.12.2017
Číslo legislatívneho procesu: LP/2017/641
Dátum začiatku MPK: 04.09.2017
Dátum konca MPK: 25.09.2017

Štádia procesu

Začiatok štádia: 04.09.2017
Ukončenie štádia: 04.09.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 04.09.2017
Ukončenie štádia: 25.09.2017
Vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania
Začiatok štádia: 26.09.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Rokovanie (predkladateľ)
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vyhodnotenie výsledku rokovania
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 08.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Schvaľovanie ministrom
Začiatok štádia: 08.12.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: 18.12.2017
Spracovanie pred vyhlásením v Zbierke zákonov SR
Prebieha
Začiatok štádia: 18.12.2017
Ukončenie štádia: